SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěže se mohou účastnit všechny taneční skupiny a tanečníci (nečlenové i členové všech tanečních organizací), kteří splňují pravidla soutěže, všeobecné podmínky, podmínky soutěžního řádu a propozic soutěže. Všechny taneční soutěže a disciplíny jsou otevřené (není-li propozicemi stanoveno jinak). Soutěžící platí jednorázový startovní členský příspěvek (dle propozic k dané soutěži), není-li v propozicích soutěže stanoveno jinak.

Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života, jak jeho vlastního, tak i ostatních účastníků soutěže. Použitím rekvizit, kulis a jiných doplňků, nesmí být poškozena taneční plocha a jiné vybavení a zařízení.

HODNOCENÍ:

SEMIFINÁLE neveřejně se hodnotí až do finále všechna kola soutěže (porota uděluje postupové kříže, dle postupového klíče)
FINÁLE skating systém (nejlepší známka je 1, známky se nesčítají, jedná se o umístění, které se vyhodnotí skating systémem)
Podívejte se na pravidla a příklad hodnocení skating systémem

POČET POSTUPUJÍCÍCH:

FINÁLE 1 – 9 soutěžících [filálové kolo je maximálně pro 9 nejlepších]
SEMIFILÁLE 10 – 19 soutěžících [ze semifinálového postupuje do finále polovina např. [z 12 soutěžících 6]  [z 16 soutěžících 8] atd.
ČTVRTFINÁLE 20 – 40 soutěžících [ ze čtvrtfinále postupuje do semifilále polovina např. [z 34 soutěžících 17]
PRVNÍ KOLO 40 – 80 soutěžících [z prvního kola postupuje do čtvrtfinále polovina např. [z 60 soutěžících 30]
PŘEDKOLO 160 – 80 soutěžících [z předkola postupuje do dalšího kola polovina např. [z 140 soutěžících 70]
Organizátor soutěže může počet postupujících a postupové klíče upravit.
Tabulka – postupové klíče
Podívejte se na příklad hodnocení skating systémem

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

Příklad uvádíme pro počet 24 přihlášených sólo tanečníků do soutěže.
Podle uvedené tabulky postupuje do semifinále 12 tanečníků a do finále 6 tanečníků. Porote uděluje 12 postupových křížů do semifinále a 6 křížů do finále.
Ve finále uděluje porota umístění 1 – 6. místo.
24 tanečníků tančí úvodní společnou minutu. Potom bude 24 tanečníků rozděleno do tří skupin po 8 a každá skupina tančí postupně minutu.
Poslední soutěžní minuta je opět společná pro všech 24 tanečníků.
FINÁLE 6 soutěžících [filálové kolo je pro 6 nejlepších]
SEMIFILÁLE 12 soutěžících [ze semifinálového postupuje do finále polovina např. [z 12 soutěžících 6]
ČTVRTFINÁLE 24 soutěžících [ ze čtvrtfinále postupuje do semifilále polovina např. [z 24 soutěžících 12]

Tabulka – postupové klíče
Podívejte se na příklad hodnocení skating systémem

 

DEFINICE REKVIZITY A KULISY:

REKVIZITA Je věc, kterou tanečník při tanci využívá, bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl…) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, klobouk…).
KULISA Je věc větších rozměrů, která dotváří prostor. (např. stan, umělé stromy, stojany se závěsy, hradby, a různé stavby…).
Používá-li se věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud není odložena na parket či mimo něj.

VĚKOVÉ KATEGORIE:

Baby 3 – 7 let Je možno zařadit i tanečníky o 2 roky starší, kteří v roce konání soutěže dovrší maximálně 9 let. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená.
Děti 8 – 11 let Je možno zařadit i tanečníky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků v uskupení duo nebo formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená. 
Junioři 12 – 15 let Je možno zařadit i tanečníky mladší nebo o 2 roky starší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků v uskupení duo nebo formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená. 
Hlavní od 15 let Horní hranice není omezena. Je možno zařadit i tanečníky mladší. Podmínkou je, že tito tanečníci mohou tvořit max. 50% tanečníků v uskupení duo nebo formace. Spodní věková hranice není omezená, ale je doporučená.  
Senioři 25 let minimálně Horní hranice není omezena. 

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE:

 [ALL] Je označení pro kategorii bez rozdílu výkonnosti. Všechny výkonnostní kategorie soutěží dohromady. V této kategorii jsou udělovány tituly MISTR ČESKÉ REPUBLIKY a nominace na MISTROVSTVÍ SVĚTA.
1. liga  [PROFI] Je určena nejlepším tanečním skupinám (jejich tzv. Ačkům), tanečníkům a medailistům MČR v ZÁKLADNÍ výkonnostní kateogorii. V této kategorii jsou udělovány tituly MISTR ČESKÉ REPUBLIKY a nominace na MISTROVSTVÍ SVĚTA.
2. liga  [BASIC] Je určena všem mírně pokročilým tanečním skupinám (jejich tzv. B týmům), tanečníkům a medailistům MČR v HOBBY výkonostní kategorii.
HOBBY liga Je určena pouze začínajícím tanečním skupinám (tzv. kurzy, kroužky), které se věnují tanci na hobby úrovni, tzn. trénují pouze 1x týdně (nebo max. 2 hodiny týdně) a soutěží maximálně 2 roky.
NEWCOMERS Je určena pouze nováčkům, začínajícím tanečním skupinám a tanečníkům, kteří letos soutěží prvním rokem. V dalším roce již musí přestoupit do vyšší výkonnostní kategorie. [bez rozdílu tanečních stylů].

Po ukončení sezóny a sečtení bodů v žebříčku budou vytvořeny výkonnostní třídy

Méně obsazené disciplíny nebo výkonnostní kategorie, může pořadatel sloučit.
Při účasti pokročilé skupiny, tanečníka v nižší výkonnostní kategorii, porota navrhne přeřazení do vyšší výkonnostní kategorie.
V případě, že choreografie získá 3x návrh poroty na přeřazení, bude v další soutěži přeřazena.
Návrhy budou zveřejněny ve výsledkové listině.

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY:

A Je nejvyšší výkonostní třída v rámci CZECH DANCE LEAGUE. Třídu M – mezinárodní lze získat na světových soutěžích.
B Přestup ze třídy “B” do “A” je po získání 100 bodů + jedno finálové umístění.
C Přestup ze třídy “C” do “B” je po získání 100 bodů + jedno finálové umístění.
Body jsou udělovány a sčítány na konci ligové sezóny:
• jeden bod za každého poraženého soupeře např. [v případě účasti 20 tanečníků získává vítěž 19 bodů, druhý 18 bodů, třetí 17 bodů atd.
• za medailovou pozici [1. misto + 30 bodů] – [2. místo + 20 bodů] – [3. místo + 10 bodů] a  [další finalisté + 5 bodů].

TITULY, NOMINACE, OCENĚNÍ, CEREMONIÁL:

ALL TITUL – MISTR ČESKÉ REPUBLIKY udělujeme vítězům v kategorii bez rozdílu výkonnosti ALL.
PROFI TITUL – MISTR ČESKÉ REPUBLIKY udělujeme vítězům v nejvyšší výkonnostní kategorii PROFI.
BASIC 1.místo je vítězem výkonnostní kategorie BASIC.
HOBBY 1.místo je vítězem výkonnostní kategorie HOBBY.
NEWCOMERS 1.místo je vítězem výkonnostní kategorie NEWCOMERS.

NOMINACE:

TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s. je oficiální zástupce WDA – WORLD DANCE ASSOCIATION pro Českou republiku.
Ze soutěže CZECH DANCE LEAGUE nominuje členy TANEČNÍHO SVAZU ČR (uhrazené členství v daném roce):

◉ Nominuje medailisty nejvyšší výkonnostní kategorie PROFI a medailisty bez rozdílu výkonnosti ALL na mistrovství světa
WDA – WORLD DANCE CHAMPIONSHIP.

OCENĚNÍ:

◉ Medailisti získávají medaile a všichni účastníci soutěže diplom v každém soutěžním kole (regionálním, zemském a mistrovském).

BEST DANCE CREW je speciální kategorie s titulem a vítězem se stává nejlepší taneční skupina na finále MČR.

SPECIÁLNÍ CENY:
Speciální ceny od našich partnerů soutěže udělujeme ve finálovém kole soutěže na MČR – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, převážně nejvyšší výkonnostní kategorii PROFI.

CEREMONIÁL:

Při vyhlášení jsou na taneční ploše pouze tanečníci a trenéři vyhlašované disciplíny a kategorie.
Tanečníci ostatních kategorií a disciplín čekají na své vyhlášení mimo taneční plochu.

Diváci mají zakázaný vstup na taneční plochu. Podporujte a fanděte teamům při nástupu a po skončení choreografie. Hlasité troubení na vuvuzely a jiné nástroje uprostřed choreografie je nevhodné.

Na MČR – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY hrajeme českou hymnu.

HUDBA:

SÓLO Hudba pořadatele v odpovídajícím žánru dle soutěžní taneční disciplíny. Playlisty dle stylu. 
DUO Hudba pořadatele v odpovídajícím žánru dle soutěžní taneční disciplíny. Playlisty dle stylu.
MALÉ SKUPINY Na vlastní hudební mix, který nahrajte před online prezencí do registračního systému.
VELKÉ FORMACE Na vlastní hudební mix, který nahrajte před online prezencí do registračního systému.
Porota přihlíží ke kvalitě vaší hudební nahrávky,
• Rezervní nahrávku ve formátu MP3 s sebou na FlashUSB označenou.
• startovní číslo-název skupiny-choreografie

SÓLO – SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
1
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
1
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
1
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd.

FIT DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
1
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku.
Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat.
Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné.

LATINO DANCE

Latinsko-americké tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
1
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů společenských latinsko-amerických tanců Samba, Cha cha, Rumba, Jive, Paso doble.
Soutěž probíhá v každém tanci odděleně.

 

Karibské tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
1
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů karibských tanců Salsa, Bachata, Merengue.
Soutěž probíhá v každém tanci odděleně.

DUO – SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

Věkové zařazení se určuje podle staršího tanečníka.

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
2
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
2
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
2
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd.

FIT DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
2
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku.
Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat.
Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné.

LATINO DANCE

Latinsko-americké tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
2
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů společenských latinsko-amerických tanců Samba, Cha cha, Rumba, Jive, Paso doble.
Soutěž probíhá v každém tanci odděleně.

 

Karibské tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 1:10
POČET TANEČNÍKŮ:
2
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů karibských tanců Salsa, Bachata, Merengue.
Soutěž probíhá v každém tanci odděleně.

MALÉ SKUPINY – SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd.
Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

FIT DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku.
Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat.
Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné.

LATINO DANCE

Latinsko-americké tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů společenských latinsko-amerických tanců Samba, Cha cha, Rumba, Jive, Paso doble.

 

Karibské tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 2:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů karibských tanců Salsa, Bachata, Merengue.

VELKÉ FORMACE – SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

STREET DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 25
REKVIZITY:
NE
KULISY:
NE
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění druh hip hopové hudby (např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky apod.

DISCO DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 25
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

ART DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 25
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů modern dance, contemporary dance, jazz dance, balet, muzikál, Limon, Graham, Horton, Cuninngham, atd.
Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V případě použití je kladně hodnocena práce s rekvizitou a využití kulis.

FIT DANCE

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 25
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku.
Mohou být zpracována různá temata, použity i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat.
Pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné.

LATINO DANCE

Latinsko-americké tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 8 / max 25
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů společenských latinsko-amerických tanců Samba, Cha cha, Rumba, Jive, Paso doble.

 

Karibské tance

DÉLKA CHOREOGRAFIE:
min 1:00 / max 4:00
POČET TANEČNÍKŮ:
min 5 / max 9
REKVIZITY:
ANO
KULISY:
ANO
AKROBACIE ZVEDAČKY:
ANO

Taneční choreografie využívající tanečních technik a stylů karibských tanců Salsa, Bachata, Merengue.

Translate »